Vastaukseni tuomiokapitulin syytökseen

Näyttökuva 2017-12-25 kello 20.41.24

Syytöksenne on halpamainen ja ala-arvoinen. Se ei ansaitsisi tulla huomioiduksi. Varsinkin, kun Facebookissa käymäni kirkostaeroamiskeskustelu ei ole ollut julkista keskustelua, vaan se on käyty suljetulla Pastorien Fb- sivulla. Te ette nähtävästi tienneet, että teille toimitetussa kuvakaappauksessa vain tämä ensimmäinen kommentti on minun omalta julkiselta Fb- sivulta:

Kuvakaappauksen muu ja ratkaiseva osa on siis käyty suljetulla Pastorien Fb-vertaisryhmässä. Se on osa laajaa keskustelua #luomagatesta.

Tähänkö te perustatte syytöksenne? Näin löyhälle pohjalle? Väititte minulle, että olette itse havainneet kommenttini. Se tuntuu epäuskottavalta. On vaikea uskoa, että olisitte sortuneet ampumaan minua tykillä näin heppoisin eväin, jos olisitte tienneet. Näyttää siltä, että olette ottaneet vastaan teille välitetyn kuvakaappauksen ilman, että olette tienneet mistä se on peräisin.

Jos kuitenkin tiesitte, niin teidän mielestänne suljetulla Pastorien sivulla sanomani lauseet kirkosta eroamisesta yllyttävät ihmisiä eroamaan kirkosta yleisesti? Miten se on mahdollista? Teidän (ja kantelijan) vastuulla on, että tämä asia on tullut julkisuuteen. Ilman teitä puheistani ei tietäisi kukaan muu mitään, kuin ainoastaan suljetun Pastorien ryhmän jäsenet. Eikö juuri (luottamukselliset)  vertaisryhmät ole paikkoja, jossa voi ja saa tuulettaa ilman pelkoa, että tieto leviää ulkopuolisten korviin? Se, joka on välittänyt kommenttini teille, on syyllistynyt ryhmän sääntöjen rikkomiseen. On sovittu, että ryhmässä käsiteltyjen asioiden pitää jäädä ryhmän sisälle.

Teidän toimintanne on kirkolle suurta vahinkoa tuottavaa. Oletteko miettineet toimintanne seurauksia, jos näin olemattomasta asiasta nostatte metelin? Pitääkö pappien nyt pelätä sanomisiaan jopa suljetuissa ryhmissä ja keskusteluissa? Aiotteko vahtia heitä kaikkia? Pitääkö pappien kenties ilmiantaa kollegansa vääristä sanoista ja ajatuksista? Otetaanko ne kaikki tuomiokapitulin käsittelyyn papille sopimattomana käytöksenä? Haluatteko synnyttää pappien keskuuteen pelon ilmapiiriä? Vai onko tällainen vehkeily varattu vain yhdelle henkilölle,  minulle?

Jokainen arvostelukykyinen käsittää, kuinka nämä mainitut kirkostaeroamispuheeni ovat vertaisryhmässä, tietyssä tilanteessa tapahtuvaa tunteen ilmaisua. Ne ovat vihastumisen ilmaisua Pastorien ryhmässä niitä kollegoja kohtaan, jotka ns. #luomagatessa asettuivat varauksetta suojelemaan piispa Tapio Luomaa, kun tämä ohitti törkeästi hänelle papin hyväksikäytöstä kertoneen naisen ja hänen kertomuksensa. Kuinka kylmäävää olikaan keskustelu Pastorien Fb-sivulla, kun monet kollegat silmää räpäyttämättä katsoivat ohi kärsivän ihmisen, kumarsivat pyhää virkaa ja puolustivat sokeasti Luomaa.

Kirkostaeroamispuheeni olivat luottamuksellisessa vertaisryhmässä tapahtuvaa turhautumisen ja pettymyksen ilmaisua sellaista kirkkoa kohtaan, jolle on tärkeämpää suojella kirkkoa, pappeutta ja piispuutta, kuin sitä joka apua eniten tarvitsisi. Ne ovat vihastumisen ilmaisua sellaista kirkkoa kohtaan, jolle kirkko, oppi, pappeus ja piispuus ovat tärkeämpiä kuin ihminen.

Jokainen arvostelukykyinen ymmärtää, ettei minulla ole mitään kirkostaeroamisagendaa. Päin vastoin, olen rohkaissut ihmisiä liittymään kirkkoon ja taistelemaan aidon, rohkean, oikeudenmukaisuutta edistävän ja sisäänsulkevan kirkon puolesta sekä vastustamaan kirkon autoritaarista ja alistavaa kulttuuria. Useat ovatkin todistettavasti liittyneet kirkkoon vaikutuksestani, mm. muutamia samaa sukupuolta olevia pareja, joita olen vihkinyt avioliittoon. Kirkon on oltava merkkinä oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta, ei valtapeleistä, kähminnästä, ulossulkemisesta, rakkaudettomuudesta ja armottomuudesta.

Tätä kokonaisuutta katsoen, on erityisen epäoikeudenmukaista ja tarkoitushakuista väittää minun lietsovan kirkosta eroamista suljetussa Pastorien vertaisryhmässä käydyn keskustelun perusteella. Teidän syytöksenne ovat täysin perusteettomia.

Vaadin, että esitätte minulle julkisen anteeksipyynnön.

 

Helsingissä 28.12.2017

Kai Sadinmaa

 

 

Mainokset